Unsere Hunde 

Zuchthündinnen:
Ula Kitty vom Franzosenkeller
Tabea vom Franzosenkeller


in Zuchtpension:
Terry vom Franzosenkeller
Vhrama Stella vom Franzosenkeller
Our Only Orla vom Franzosenkeller

Red Ruby vom Franzosenkeller


für immer unvergessen:

Lucky Leroy vom Franzosenkeller 
Isis vom Franzosenkeller
My Melinda vom Franzosenkeller
Jolly Jane vom Franzosenkeller
Herkules vom Franzosenkeller
Boyd of Kokino
New Veni Angel Star